Visie van BAAL op herstel

Er heeft een gebeurtenis plaatsgevonden die schade heeft verwekt (een schade-verwekkende gebeurtenis).

Deze gebeurtenis impliceert 3 betrokken partijen:

  • de dader
  • het slachtoffer
  • de samenleving

De dader is een verantwoordelijk mens die iets goed te maken heeft ten aanzien van het slachtoffer en de samenleving.

Het slachtoffer is een verantwoordelijk mens die recht heeft op erkenning van zijn slachtofferschap en het herstel van zijn schade.

Enerzijds is het samenleven verstoord en dient hersteld te worden. Anderzijds dient de samenleving maximale mogelijkheden te bieden aan de partijen om zelf te komen tot herstel van de schade.

We willen de partijen evenwaardig benaderen in een proces van betekenisuitwisseling. Op deze manier kunnen de partijen de betekenis die zij geven aan de schade-verwekkende gebeurtenis en de gevolgen ervan uitwisselen.

Binnen dit proces van betekenisuitwisseling willen wij, via ons aanbod van afhandelingsvormen, een bijdrage leveren om te komen tot:

  • het ‘herpositioneren’
  • het ‘verbinden’
  • het ‘herstellen’

… ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de feiten en de schade.

Herstel zien we als een reactiemodel op zich, maar als een model dat zich complementair kan verhouden tot andere reactiemodellen, zoals het rehabilitatiemodel en het repressieve model.

Los van het reageren op een schade-verwekkende gebeurtenis behoudt ieder individu recht op hulp vanuit zijn hulpvraag.