CTRL-ACT – waarom?

Het leerproject CTRL-ACT wil bij de jongere op een actieve manier volgende doelstellingen bereiken:

  • vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden,
  • impulscontrole, zelfbeheersing en agressiebeheersing,
  • vergroten en versterken van assertiviteit, zelfvertrouwen en weerbaarheid,
  • grenzen (h)erkennen en respecteren bij zichzelf en anderen.