Positief Project – hoe?

Na de bespreking bij het Parket in Jeugdzaken of de Jeugdrechter waarin het Positief Project werd voorgesteld neemt de advocaat, de jongere of zijn omgeving contact op met de dienst BAAL.

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek en op basis van dit gesprek beslist de jongere samen met zijn omgeving en zijn advocaat of ze al dan ingaan op het voorstel van het Positief Project.

Indien er gestart wordt met het Positief Project worden de gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte gebracht en wordt er samen met de planbegeleider een plan uitgewerkt. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gerechtelijke instanties.

Vervolgens worden de afspraken uit het plan uitgevoerd met de ondersteuning van de planbegeleider.

Na de uitvoering wordt er een evaluatieverslag overgemaakt.