SRIB – waar en wanneer moet ik dat doen?

De begeleiders van het leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans stellen een groep samen van gemiddeld 6 jongeren. Het leerproject gaat door op onze dienst BAAL in Hasselt.

Het leerproject wordt uitgevoerd in de vrije tijd van de jongere. We houden hierbij rekening met school, leercontract of andere verplichtingen. De sessies zullen dus vooral doorgaan tijdens schoolvakanties, woensdagnamiddagen en weekavonden.