DVA – hoe?

Hoe moet ik dat doen?

  1. De begeleider van het leerproject Drugs, (ver)Antwoord? gaat op huisbezoek bij de jongere en de ouder(s). Hier wordt uitgelegd wat het leerproject inhoudt, wordt het reglement overlopen, en wordt er bekeken wanneer de jongere het leerproject kan volgen.
  2. De jongere volgt het leerproject over een periode van gemiddeld 4 à 5 weken. Het leerproject wordt begeleid door 2 medewerkers van BAAL. We maken gebruik van verschillende methodieken, zoals groepsdiscussies, videofragmenten, gastsprekers, rollenspelen,… We gaan steeds aan de slag met de persoonlijke verhalen van de jongeren.
  3. De begeleider van het leerproject heeft een afsluitend gesprek met de jongere en de ouder(s). Hier wordt het eindverslag en de zelfevaluatie van de jongere besproken. Deze documenten worden, na goedkeuring door de jongere en de ouder(s), opgestuurd naar de jeugdrechter en de consulent van de sociale dienst.