Seksualiteit en Relaties in Balans

‘Seksualiteit en Relaties in Balans’ (SRIB) is een leerproject voor minderjarigen dat kan worden opgelegd voor alle feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag.