Gemeenschapsdienst – waarom?

Waarom moet ik dat doen?

  1. Kans aan de jongere om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn daden: de jongere moet zélf een actieve inspanning leveren.
  2. Kans om de schade aan de samenleving te herstellen: strafbare feiten hebben een invloed op het veiligheidsgevoel en algemeen welzijn in de samenleving. De samenleving is dus ook slachtoffer en heeft recht op herstel. De jongere gaat werken om een dienst te leveren aan de gemeenschap of samenleving.
  3. Het opdoen van een positieve (werk)ervaring. Zo kunnen jongeren de negatieve ervaring van waaruit de gemeenschapsdienst werd opgelegd ombuigen naar iets positiefs (zowel voor de samenleving als voor de jongere).

Gemeenschapsdienst