Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen

‘Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen’ is een leerproject voor minderjarigen dat kan worden opgelegd voor alle strafbare feiten, behalve voor zedendelicten en drugsdelicten.