Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod voor slachtoffer en dader van een strafbaar feit. Ze kunnen onder begeleiding van een bemiddelaar rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar communiceren over het gebeuren en de gevolgen ervan.

Dit biedt de partijen de kans om zelf te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de gevolgen van de feiten.