Positief Project – waarom?

Waarom?

  • omdat de jongere zelf verantwoordelijkheid kan nemen en tonen;
  • omdat de jongere zelf een plan kan uitwerken om uit te voeren;
  • omdat de jongere op deze manier kan herstellen wat fout is gegaan;
  • omdat de jongere een engagement voor de toekomst uitdrukt.