Vereffeningsfonds

Voor wie?

Het Vereffeningsfonds kan ingeschakeld worden bij jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd én hiervoor een voorstel hebben gekregen tot herstelbemiddeling of een herstelgericht groepsoverleg (HERGO).

Daarnaast moet er een overeenkomst bestaan tussen de jongere en het slachtoffer. Het financieel vergoeden van de schade maakt deel uit van de overeenkomst. Het slachtoffer moet akkoord gaan met deze vorm van vergoeding.

Wat is dat?

Via het Vereffeningsfonds kan de jongere vrijwilligerswerk doen om op deze manier het slachtoffer zelf financieel te kunnen vergoeden. Het Vereffeningsfonds biedt tegenover elk gepresteerd uur vrijwilligerswerk een bepaald bedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Momenteel is dat bedrag 6,57 euro per uur. De vergoeding kan nooit meer bedragen dan het bedrag dat de jongere vermeldt in zijn aanvraag.

Waar en wanneer?

Samen met de bemiddelaar (bij herstelbemiddeling) of met de moderator (bij een HERGO) wordt bekeken waar en wanneer de jongere vrijwilligerswerk gaat doen. Dit gebeurt steeds bij een vereniging of een dienst met een sociaal of maatschappelijk doel.

Waarom?

Het financieel vergoeden van de schade maakt vaak deel uit van een overeenkomst tussen dader en slachtoffer. Deze financiële vergoeding kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kan de familiale verzekering tussenkomen, betalen de ouders de schadevergoeding, of betaalt de jongere zelf met zijn zakgeld of inkomsten van zijn leercontract of vakantiewerk.

Naast deze mogelijkheden kan de jongere er ook voor kiezen om vrijwilligerswerk te doen en op deze manier het slachtoffer te vergoeden. De jongere kan zo zelf verantwoordelijkheid opnemen voor zijn daden.

Hoe?

  1. De mogelijkheid van een aanvraag bij het Vereffeningsfonds wordt besproken met de jongere en de ouder(s). Het slachtoffer moet ook toestemming geven om op deze manier financieel vergoed te worden.
  2. De aanvraag wordt voorbereid. De jongere schrijft een brief waarin hij uitlegt waarom hij de schade zelf wil vergoeden en waarom hij dat via het Vereffeningsfonds wil doen. Ook de ouders vermelden waarom zij achter deze keuze staan. De bemiddelaar of moderator vult het aanvraagformulier in en legt de aanvraag voor aan de leden van het comité V. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan er – samen met de bemiddelaar – gezocht worden naar een geschikte plaats om vrijwilligerswerk te doen.
  3. Als er een plaats is gevonden, wordt er een overeenkomst opgemaakt waarin alle werkafspraken worden vastgelegd. De jongere voert het vrijwilligerswerk uit.
  4. Na het vrijwilligerswerk wordt het geld overgemaakt aan het slachtoffer.