SRIB – hoe?

Hoe moet ik dat doen?

  1. De begeleider van het leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans gaat op huisbezoek bij de jongere en de ouder(s). Hier wordt uitgelegd wat het leerproject inhoudt, wordt het reglement overlopen, en wordt er bekeken wanneer de jongere het leerproject kan volgen.
  2. De jongere volgt het leerproject over een periode van enkele maanden. Het leerproject wordt gegeven door 2 begeleiders. We maken gebruik van verschillende methodieken, zoals groepsdiscussies, videofragmenten, gastsprekers,… Over de eigen feiten wordt niet gepraat in groep, deze komen enkel aan bod tijdens de individuele sessies.
  3. De begeleider van het leerproject heeft een afsluitend gesprek met de jongere en de ouder(s). Hier wordt het eindverslag en de zelfevaluatie van de jongere besproken. Deze documenten worden, na goedkeuring door de jongere en de ouder(s), opgestuurd naar de jeugdrechter en de consulent van de sociale dienst.