Herstelgericht groepsoverleg – wat is dat?

Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is een vrijwillig aanbod aan slachtoffers en minderjarige daders van een strafbaar feit. De jeugdrechter kan dit aanbod voorstellen.

Het is een groepsgesprek met de minderjarige dader, de ouder(s), en het slachtoffer. Verder zijn bij dit groepsoverleg een politieambtenaar en steunfiguren aanwezig (dit zijn personen, zoals familie of vrienden, die dader en slachtoffer steunen tijdens de HERGO).

Ook de advocaat van beide partijen en de consulent van de jongere mogen aanwezig zijn. Samen gaat deze groep op zoek naar een oplossing voor de gevolgen van de feiten.