Wie of wat is BAAL?

BAAL is er voor:

Minderjarige delictplegers tussen 12 en 18 jaar, hun gezinnen en hun slachtoffers van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Aan deze minderjarige delictplegers wordt een herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) voorgesteld door het parket in jeugdzaken of opgelegd door de jeugdrechtbank.

Doel van BAAL:

Het realiseren van een geïntegreerd aanbod op vlak van herstelgericht en constructief afhandelen (HCA).

Het realiseren en begeleiden van herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdienst, en leerprojecten.


BAAL…

  • werkt vanuit een duidelijke visie op herstel.
  • werkt met een brede overlegstructuur.
  • gaat partnerships aan op het terrein.
  • organiseert en begeleidt afhandelingen als reactie op een gepleegd feit.

Onze afhandelingsvormen: