SRIB – waarom moet ik dat doen?

Waarom moet ik dat doen?

  • Om kennis en inzicht over de jongere zelf, zijn/haar seksueel grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen hiervan te vergroten.
  • Om het inlevingsvermogen en de verantwoordelijkheidszin naar het slachtoffer te versterken.
  • Om zelfcontrole en vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan te bevorderen.

Seksualiteit en Relaties in Balans