Gemeenschapsdienst

Gemeenschapsdienst is een maatregel, vergelijkbaar met een werkstraf of taakstraf bij volwassenen. De jongere moet hierbij een aantal uren werken ‘voor de gemeenschap’.

De jeugdrechter beslist hoeveel uren de jongere moet werken: bij beschikking (voorlopige beslissing) is dit maximaal 30 uren, bij vonnis (eindbeslissing) is dit maximaal 150 uren.