Herstelbemiddeling – wat is dat?

Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod aan slachtoffers en minderjarige daders van een strafbaar feit.

Het parket of de jeugdrechter kunnen dit aanbod voorstellen.

Door herstelbemiddeling krijgen de partijen de kans om zelf mee te zoeken naar een oplossing voor de gevolgen van de feiten.