CTRL-ACT – hoe?

Hoe?

  1. De begeleider van het leerproject CTRL-ACT gaat op huisbezoek bij de jongere en de ouder(s). Hier wordt uitgelegd wat het leerproject inhoudt, wordt het reglement overlopen, en wordt er bekeken wanneer de jongere het leerproject kan volgen.
  2. Het leerproject wordt begeleid door 2 medewerkers van BAAL.
  3. Er wordt gekozen voor een groepsbenadering. Dit is belangrijk omwille van de onderlinge herkenbaarheid, een mogelijke modelfunctie en de confrontatie met andere waarden en normen. Omgaan met anderen is de focus en dit wordt voortdurend ingeoefend.
  4. Door fysieke oefeningen wordt een sterkte, fysieke houding gecreëerd en worden sociale vaardigheden aangeleerd. Actie wordt afgewisseld met kringgesprekken. Er wordt ook gewerkt met rollenspelen om de vaardigheden in te oefenen.
  5. De begeleider van het leerproject heeft een afsluitend gesprek met de jongere en de ouder(s). Hier wordt het eindverslag van de jongere besproken. Deze documenten worden, na goedkeuring door de jongere en de ouder(s), opgestuurd naar de jeugdrechter en de consulent van de sociale dienst.