Herstelbemiddeling – w & w?

Waar en wanneer moet ik dat doen?

De gesprekken voor herstelbemiddeling kunnen bij de jongere en de ouder(s), en bij het slachtoffer, in de vorm van een huisbezoek plaatsvinden.

Partijen kunnen ervoor kiezen om al dan niet elkaar te ontmoeten in het bijzijn van de bemiddelaar.

Belangrijk is dat elke partij vrij is om deel te nemen aan bemiddeling en dat zij op elk moment kunnen beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Enkel wanneer beide partijen dit willen, kan een bemiddeling worden opgestart.