Gemeenschapsdienst – hoe?

Hoe moet ik dat doen?

Een gemeenschapsdienst volgt deze stappen:

  1. De begeleider van gemeenschapsdienst gaat op huisbezoek bij de jongere en de ouder(s). Hier wordt uitgelegd wat gemeenschapsdienst inhoudt en wordt er bekeken waar en wanneer de jongere kan werken.
  2. De begeleider zoekt een geschikte prestatieplaats (dit is de plaats waar de jongere gaat werken) en legt een afspraak vast voor een kennismakingsgesprek.
  3. De jongere gaat samen met de begeleider op kennismakingsgesprek bij de prestatieplaats. Hier overlopen we de overeenkomst en ondertekenen deze. De jongere krijgt ook uitleg over het soort werk en er worden praktische afspraken gemaakt.
  4. De jongere start met werken. De begeleider houdt contact met de jongere en de prestatieplaats om op te volgen hoe de gemeenschapsdienst loopt.
  5. Nadat de jongere gewerkt heeft, is er een evaluatiegesprek op de prestatieplaats met de jongere, de BAAL-begeleider, en de verantwoordelijke van de prestatieplaats.
  6. De begeleider maakt een verslag van het evaluatiegesprek en gaat op afsluitend huisbezoek bij de jongere en de ouder(s). Hier wordt de evaluatie besproken en een inzichtsenquête afgenomen. Het eindverslag wordt, na goedkeuring door de jongere en de ouder(s), opgestuurd naar de jeugdrechter en de consulent van de sociale dienst.