Herstelbemiddeling – hoe?

Hoe werkt herstelbemiddeling?

 1. De bemiddelaar heeft telefonisch contact met dader en slachtoffer en geeft meer informatie over herstelbemiddeling. Als de partijen openstaan voor bemiddeling, wordt er een huisbezoek gepland.
 2. De bemiddelaar gaat op huisbezoek bij de minderjarige dader en de ouder(s) en ook bij het slachtoffer. Hier wordt informatie gegeven, gepraat over de feiten en gevolgen, en er wordt bekeken wat de verwachtingen zijn van beide partijen.
 3. Door volgende gesprekken met de bemiddelaar wordt er stap voor stap gekomen tot herstel van de schade. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
  – het slachtoffer financieel vergoeden, bijvoorbeeld via eigen geld, de verzekering, of het Vereffeningsfonds.
  – vragen beantwoorden die het slachtoffer heeft, excuseren.
  – beschadigde voorwerpen herstellen.
  Eventueel kan er een gezamenlijk gesprek tussen dader en slachtoffer plaatsvinden, in aanwezigheid van de bemiddelaar. Dit gebeurt enkel als alle partijen dit wensen.
 4. Als er een akkoord is tussen de partijen, wordt hiervan een overeenkomst gemaakt. Hier kunnen de standpunten, afspraken en schaderegeling staan. Dit document wordt door iedereen ondertekend.
 5. De overeenkomst en het eindverslag worden, na goedkeuring van alle partijen, opgestuurd naar de verwijzer. Het parket of de jeugdrechter neemt verdere beslissingen in het dossier. Hierbij kunnen ze wel rekening houden met het resultaat van de bemiddeling.