Positief Project

Het Positief Project is een traject dat kan worden voorgesteld aan de jongeren voor alle strafbare feiten.