Positief Project – wat is dat?

Het Positief Project is een voorstel vanuit het Parket in Jeugdzaken of de Jeugdrechtbank.

De jongere krijgt de kans om samen met zijn omgeving zelf een voorstel uit te werken en uit te voeren om met de gevolgen van de feiten voor zichzelf, het slachtoffer en de samenleving om te gaan.

De jongere kan verantwoordelijkheid opnemen in verschillende levensdomeinen vertrekkende vanuit zijn/haar eigen krachten en kwaliteiten.