Gemeenschapsdienst – w & w?

Waar en wanneer moet ik dat doen?

Bij een gemeenschapsdienst gaat de jongere werken in de non-profit sector (zoals een kringwinkel, rusthuis, stadsdienst,…).

We bekijken samen met de jongere waar zij een zinvolle inspanning kunnen leveren, afhankelijk van hun persoonlijke behoeften, noden en capaciteiten.

Het werk wordt uitgevoerd in de vrije tijd van de jongere. We houden hierbij rekening met school, leercontract of andere verplichtingen.

De gemeenschapsdienst zal dus vooral doorgaan tijdens schoolvakanties of weekends.