Herstelgericht groepsoverleg – w & w?

De voorbereidende gesprekken voor Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) gebeuren meestal via huisbezoeken.

  • Het groepsoverleg gebeurt op een neutrale plaats, op een datum die voor iedereen past. Meestal zal dit op BAAL in Hasselt zijn of in een lokaal in de buurt van de woonplaats van de partijen.
  • Belangrijk is dat elke partij vrij is om deel te nemen aan dit overleg. Enkel wanneer beide partijen dit willen, kan een HERGO worden opgestart.
  • Als het slachtoffer liever niet deelneemt aan het overleg, kan hij zich ook laten vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon. Hij kan ook zijn verhaal en vragen meegeven aan de co-moderator die deze dan tijdens het overleg brengt.