Herstelgericht groepsoverleg – hoe?

Hoe gaat een Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) in zijn werk?

  1. De moderator heeft telefonisch contact met dader en slachtoffer en geeft meer informatie over HERGO. Als de partijen hiervoor openstaan, wordt er een huisbezoek gepland.
  2. De moderator en co-moderator gaan op huisbezoek bij de minderjarige dader en de ouder(s) en ook bij het slachtoffer. Hier wordt informatie gegeven, gepraat over de feiten, gevolgen en verwachtingen, en er wordt bekeken wie steunfiguren kunnen zijn.
  3. De moderator en co-moderator houden voorbereidende gesprekken met de partijen.
  4. De HERGO-bijeenkomst kent een gestructureerd verloop, waarbij iedereen aan bod komt. Slachtoffer en dader krijgen de kans om hun verhaal te vertellen tegen elkaar op een veilige, respectvolle manier.
  5. Als er een akkoord is tussen de partijen, wordt hiervan een intentieverklaring gemaakt. Deze intentieverklaring bevat 3 stappen:
  • Herstel van de schade (materieel en/of moreel) aan het slachtoffer.
  • Herstel van de schade aan de samenleving.
  • Op welke manier de jongere verdere feiten in de toekomst zal vermijden.

Dit document wordt door de partijen ondertekend.

6. Het eindverslag en de intentieverklaring worden, na goedkeuring van de partijen, opgestuurd naar de jeugdrechter.

7. De moderator en co-moderator volgen de uitvoering van de intentieverklaring verder op. Hier wordt een uitvoeringsverslag van opgemaakt en opgestuurd naar de jeugdrechter. De jeugdrechter neemt vervolgens verdere beslissingen in het dossier.