Herstelgericht groepsoverleg

Herstelgericht groepsoverleg (HERGO) is een vrijwillig aanbod aan slachtoffers en minderjarige daders van een strafbaar feit. HERGO is een groepsgesprek met minderjarige dader, de ouder(s) en het slachtoffer.

Bij dit groepsoverleg zijn een politieambtenaar en steunfiguren aanwezig (dit zijn personen, zoals familie of vrienden, die dader en slachtoffer steunen tijdens de HERGO).

Ook de advocaat van beide partijen en de consulent van de jongere mogen aanwezig zijn. Samen gaat deze groep op zoek naar een oplossing voor de gevolgen van de feiten.